Thailand News

ความหมาย ประวัติ วันปีใหม่

มหาสงกรานต์ หมายถึง ก้าวที่ยิ่งใหญ่หรือก้าวที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือ ปี-สงกรานต์ จะเป็นวันขึ้นปีใหม่เท่านั้น กล่าวคือ. สงกรานต์ หมายถึง ทั้งเดือนสงกรานต์ และ ปีสงกรานต์ แต่ มหาสงกรานต์ หมายถึง ปี สงกรานต์ เท่านั้น
วันหนาว แปลว่า “อยู่” คำว่า “หนาว” แปลว่า “อยู่” หมายถึง วันถัดจากวันมหาสงกรานต์ เทศกาลมหาสงกรานต์เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้าราศีเมษในปีใหม่ วันหนาวเป็นวันที่ ซึ่งดวงอาทิตย์ได้เข้าสู่ราศีเมษแล้วและยังคงอยู่ที่เดิม
วันเถลิงศก แปลว่า “วันขึ้นปีใหม่” ที่เปลี่ยนเป็นนาทีใหม่ การเปลี่ยนนาทีใหม่เกิดขึ้นในวันที่สามของมหาสงกรานต์ เพราะมีไว้เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ ต้นปีแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องชั่วโมง นาที วินาที เพราะเปลี่ยนปีไม่ครบสมบูรณ์ ถ้าวันขึ้นปีใหม่เริ่มวันที่สามแสดงว่าเลื่อนไปหนึ่งนาที หรือวันที่สองถึงวันที่สามอย่างน้อยดวงอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีใหม่ของจักรราศีไม่น้อยกว่าหนึ่งองศาแล้วจึงอาจเข้าสู่ระดับที่สองหรือระดับที่สาม

ตำนานวันสงกรานต์ ประวัติ วันปีใหม่

สงกรานต์ในประเทศไทยถือเป็นวันหยุดประจำชาติสามวันตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน ถึงแม้ว่าการเฉลิมฉลองจะดำเนินต่อไปได้นานกว่า – มากถึงหนึ่งสัปดาห์ในบางสถานที่ ตามปฏิทินวันสําคัญของไทย
วันแรกของเทศกาลคือวันที่ 13 เมษายน หรือที่เรียกว่าวันสงกรานต์ จะเห็นผู้คนทำความสะอาดบ้านและสถานที่สาธารณะ เช่น วัดและโรงเรียน เพื่อปัดเป่าเคราะห์ร้ายจากปีที่แล้วและเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ อีกกิจกรรมหลักคือเพลงน้ำพระ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเทน้ำหอมลงบนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าน้ำ (กลิ่นดั้งเดิมที่มีกลิ่นน้ำหอมเรียกว่าน้ำอบ) ไม่ได้ถูกเทลงบนศีรษะของรูปเคารพ แต่ให้เทลงบนลำตัวและลำตัว

วันที่สอง 14 เมษายน เรียกว่าวันหนาว

เป็นวันที่ผู้คนเตรียมอาหารและถวายเครื่องเซ่นไหว้พระและวัดในวันรุ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเวลากราบไหว้ผู้ใหญ่และเยาวชนเตรียมน้ำกุหลาบ ดอกมะลิ และน้ำอบหอมสำหรับล้างเท้าพ่อแม่ในพิธีที่เรียกว่า น้ำดำหัว พ่อแม่จะให้พรแก่ลูกๆ เป็นการตอบแทน โดยปกติแล้วจะมาพร้อมกับพวงมาลัยดอกมะลิ หลายคนจะทำเจดีย์ทรายที่เรียกว่าเจดีย์ทรายในบริเวณวัดในท้องถิ่นของพวกเขาเพื่อเป็นเจดีย์ส่วนตัวและเป็นวิธีที่สนุกสนานสำหรับครอบครัวในการทำบุญ
ผู้คนยังชอบสร้างกรรมดีด้วยการปล่อยนกในกรงหรือตกปลาลงในแหล่งน้ำ สิ่งนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศแม้ว่าสถานที่ที่น่าชมหรือเข้าร่วมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งคือที่พระประแดงในจังหวัดสมุทรปราการ พิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่วัดโปรเตเกศเจตตารามมานานหลายทศวรรษ

15 เมษายน วันที่สามของเทศกาลสงกรานต์ เรียกกันว่าวันพญาวัน

ผู้คนมักจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการไปวัดในท้องถิ่นเพื่อถวายอาหารและเสื้อผ้าแก่พระภิกษุ จากนั้นจึงสวดมนต์ให้พวกเขา พวกเขายังมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อว่าจะนำโชคดีมาสู่ปีใหม่ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฟุตบอลหยุดแข่ง และไม่มี ฟุตบอล ตีกัน เกิดขึ้นแน่นอน
ที่ขาดไม่ได้ในวันสงกรานต์ก็คือ มาลัยดอกไม้ ที่ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและความสวยงามให้กับงานเฉลิมฉลอง โดยทั่วไปจะใช้ดอกไม้หอมสามประเภทหลักในการทำมาลัยเหล่านี้ ได้แก่ ดอกมะลิ (มะลิ) ดอกจำปา (จำปาขาว) และดอกกุหลาบ พวงมาลัยหรือพวงมาลัยดอกไม้ที่นิยมมอบให้ญาติผู้ใหญ่เพื่อแสดงความรักและความเคารพ