Thailand News

Covid-19:ประเทศไทยรายงาน 10 สัปดาห์โดยไม่มีการส่งถ่ายข้อมูลท้องถิ่น

Covid-19:ประเทศไทยรายงานตั้ง 10 อาทิตย์ท้องถิ่นโดยไม่มีการส่งถ่ายข้อมูล

ตามศูนย์กลางสำหรับ Covid-19 สถานการณ์ผู้ดูแลระบบ(CCSA),ราชอาณาจักรไทย name มีบันทึกไว้เป็นศูนย์คนใหม่ในท้องถิ่น-จ้างคดีสำหรับแท้หมุนเวียน 70%ต่อวันก่อนเหมือใหม่คดีถูกนำเข้ามาจากอีกประเทศ

<ยืดหมายเลข="มากกว่า-80192"><คิดว่าห้อง="wp-บล็อค-ฝัง-ฟอลโล่ทวิตเตอร์ wp-บล็อค-ฝังเป็นประเภทด้วยแล้วเขาคือ-ผู้ให้บริกา-ฟอลโล่ทวิตเตอร์">

ทั้งหมดใหม่คดีนี้เมื่อเร็วๆนี้ repatriated ไทยระดับชาติที่ทดสอบค่าเป็นบวกสำหรับ Covid-19,รวมทั้งเป็นแม่บ้านอายุ 26 แล้วผู้ชายคนขับ 43 เป็นใครกลับมาจากสหรัฐอาหรับอีมิเรตส์และถูกกักกั รัฐหยุดการขยายเขตกักกันโรงงานในn นอชลบุรี thailand. kgm. 

ตีพิมพ์ออกตอนจ.,ส.ค.032020 09:10:41 +0000