Thailand News

Covid-19:ประเทศไทยงั้นไปถึง 20 วันโดยไม่ต้องกแซงคดี

Covid-19:ประเทศไทยงั้นไปถึง 20 วันโดยไม่ต้องกแซงคดี

ประเทศไทยมีประกาศคนใหม่ของคดีของ Covid–อายุ 19 อยู่ในเมืองหยุดการขยายเขตกักกันมา 24 ชั่วโมงช่วงเวลา,ที่รัฐบาลเป็นศูนย์กลางสำหรับ Covid-19 สถานการณ์ผู้ดูแลระบบ(CCSA)บอกว่าในวันอาทิตย์(นาทีวันที่ 14 มิถุนาย).

<ยืดหมายเลข="มากกว่า-79516">

ประเทศไทยถึง 20 ต่อกันวันโดยไม่มีการกแซงคดีที่วันนี้เป็นข่าวดีคือ returnee จากพวกเราทดสอบค่าเป็นบวกอยู่ในเมืองหยุดการขยายเขตกักกันซะ

ศูนย์กลางสำหรับ Covid-19 สถานการณ์ณะกรรมการบอกว่าคดีใหม่เป็น 35 ปีไทยหญิงนักศึกษาที่กลับมาที่ประเทศจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์

เป็นของนาทีวันที่ 14 มิถุนายนที่ทั้งหมดยืนยันว่าจำนวนของคดีในห้องประเทศยืนอยู่ตอน 3,135(2,444 รกแซงคดีและ 198 ย้ายจดหมายที่หมดอายุ),90 งของใครสักคนอยู่ภายใต้การรักษา 2,987 ต้องเจอแล้วถูกออกจากโรงพยาบาลและยังมี 58 คนตาย.

กับทั้งระบบที่หมายเลขรวมขอยืนยันว่าคดีถึง 7.8 ล้านขึ้น 127,000 วันเสาร์ระหว่างที่ตายได้เกินข้อจำกัด 432,000.ประเทศไทยแถ 88th ในแง่ของจำนวนของคดี

ตีพิมพ์ออกตอนอาทิตย์อายุ 14 มิ.ย.2020 13:20:19 +0000