Thailand News

48ทหาร‘ทัพไทย’รอลุ้นผลตรวจ หลังใกล้ชิดทหารเกาหลีติด‘โควิด’

48ทหาร‘ทัพไทย’รอลุ้นผลตรวจ หลังใกล้ชิดทหารเกาหลีติด‘โควิด’

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 15.09 น.

48ทหาร‘ทัพไทย’รอลุ้นผลตรวจ หลังใกล้ชิดทหารเกาหลีติด‘โควิด’

12 พฤศจิกายน 2563 พล.ท.เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยกรณี ผู้แทนจากกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ที่เดินทางมาร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2021 ระหว่างวันที่ 2 – 6 พ.ย. 2563 ณ โรงแรมสิรินพลา จังหวัดระยอง และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการเดินทางกลับเข้าประเทศ ณ สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีการกักกันตัวตามกระบวนการควบคุมโรคแล้วนั้นจากกรณีดังกล่าว กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า กำลังพลจากกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการตรวจคัดกรองโรค ตามกระบวนการด้านสาธารณสุขของสาธารณรัฐเกาหลี ก่อนเดินทางมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เพื่อร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2021 ซึ่งก่อนเดินทางได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สาธารณรัฐเกาหลี ผลไม่พบเชื้อ และไม่มีอาการป่วยใด ๆ

จากนั้นเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้เข้ากระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามขั้นตอน โดยเดินทางเข้าพักในโรงแรมที่เป็น สถานกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) เพื่อเข้ารับการกักตัว ตั้งแต่วันที่  17 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 และมีการตรวจหาสารพันธุกรรมฯ จำนวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 22 และ 29 ตุลาคม 2563 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ซึ่งระหว่างการกักตัวไม่ได้เดินทางออกจากโรงแรม และ เมื่อครบกำหนดระยะกักตัวเวลา 14 วัน กำลังพลฯ ดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตามปกติ และเมื่อจบภารกิจได้เดินทางกลับเข้าสาธารณรัฐเกาหลีทันที

“ภายหลังทราบว่ากำลังพลฯดังกล่าวตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการเดินทางกลับเข้าประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้แจ้งให้หน่วยที่เข้าร่วมการประชุมการฝึกฯ ดำเนินการแจ้งกำลังพลที่เกี่ยวข้องทุกนาย เข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคทันที โดยให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์โรคและกักกันเป็นเวลา 14 วัน และดำเนินการตรวจโรคให้แก่กำลังพล จำนวน 177 นาย โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ (SWAB) ผลการตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 129 นาย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจ จำนวน 48 นาย” โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าว

​ทั้งนี้ กองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในมาตรการการตรวจคัดกรอง ป้องกัน และการเฝ้าระวังที่เข้มข้น โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยและมิตรประเทศ อันเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทย ในการใช้มาตรการทางการแพทย์ที่เป็นสากลเพื่อให้การฝึกร่วมกับมิตรประเทศทุกรหัสการฝึก มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป