Thailand News

ไทยปรับปรุงเศรษฐกิจอนเดือนมิถุนายนบอกว่าธนาคารของประเทศไทย

ไทยปรับปรุงเศรษฐกิจอนเดือนมิถุนายนบอกว่าธนาคารของประเทศไทย

นเดือนมิถุนายน 2020 ที่ไทยเศรษฐกิจปรับปรุงจากเดือนก่อนเนื่องจาก gradual ผ่อนคลายของปิดถนนศาลเตี้ยทั้งสองในประเทศไทยและต่างประเทศสนับสนุนทางเศรษฐกิจกิจกรรมทำงานต่อปฏิบัติการเขียนธนาคารของประเทศไทยในของมันล่าสุดกดปุ่มปล่อยตัวอยู่ทางเศรษฐกิจและ Monetary เงื่อนไข

<ยืดหมายเลข="มากกว่า-80188">

ผลก็คือสินค้า exports ค่าไม่รวมตัวจนทองส่วนตัว consumption และส่วนตัวการลงทุน indicators และผลิตผลผลิตจ้างงานล่างราเลยนะ ระหว่างนั้นสาธารณะการใช้ตัวขยายทั้งคู่อยู่ในปัจจุบันและเมืองหลวง expenditures. ยังไงก็ตามที่นักท่องเที่ยเซกเตอร์กลับไปทำต่อยังตอต้องสัญญา substantially เนื่องจากการเดินทางระหว่างประเทศต่างๆ

<ถนนเอช 2>ภาพรวมทางเศรษฐกิจความมั่นคงยังความอ่อนแอ

àšà£à£à-à±à”àªà£àà”และลึ inflations เป็นลบ,สอดคล้องกับอ่อนแอในประเทศเป็นคนที่ต้องการ จำนวนของ unemployed คนต่อไปเร็วขึ้น ปัจจุบันบัญชีเป็นไม่ทำงานหนักเกินไป เมืองหลวงและการเงินบัญชีของโพส asurplus จากทั้งสองคนทรัพย์สินและความรับผิดชอตำแหน่งดี

รายละเอียดของทางเศรษฐกิจเงื่อนไขอย่างตาม

<แข็งแกร่ง>สินค้า exportsจ้างโดย 24.6 เปอร์เซ็นต์

<แข็งแกร่ง>ค่าของสินค้าพวกนั้ exportsจ้างโดย 24.6 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนเล็กน้อยสูงกว่าคนก่อนเดือน ไม่รวมตัวจนทองอย่างไรก็ตามที่การหดตัวอัก substantially ถูกลดขนาดลงเหลือ 18.4 เปอร์เซ็นต์จาก 29.0 เปอร์เซ็นต์เมื่อเดือนที่แล้ว

มันถึงเวลาต้องไปที่พัฒนาของ exports ในรอบเกือบหัวข้อทั้งหมด,สอดคล้องกับพ่อต้องปรับปรุงอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแลกเปลี่ยนคู่หูประเทศหลังจากที่ผ่อนคลายของข้างในนั่นเครื่องมือ

ต่อไปที่อัตราการหดตัวของสินค้าพวกนั้ exports ค่ายังคงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง automotive และเป็นส่วน machinery และอุปกรณ์และ petroleum ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไตร่ตอ่อนแรงลงรายได้ของแลกเปลี่ยนคู่หูกันซักหน่อย

<แข็งแกร่ง>ส่วนตัว consumption indicatorsจ้างงานล่างอัตราการเปรียบเทียบกับคนก่อนเดือน ใช้เวลาอยู่ในหัวข้อทั้งหมดปรับปรุงที่เป็นผลมาจากการพยากรณ์ของผ่อนคลายของห้องขันศาลเตี้ย,ผลลัพธ์จากในการเพิ่มอยู่ในลูกค้าใช้เวลาข้างนอกควบคู่ไปกับสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นค่อยโล่งอกเครื่องมือย่างไรก็ตามส่วนตัว consumption indicators ยังคงเป็นจ้างอยู่ในสายกับอ่อนแอบตระกูลและรายได้น้อยความมั่นใจของลูกค้า

<แข็งแกร่ง>การผลิตผลผลิตจ้างงานลดราคาอยู่เกือบทั้งหมดอินดัสท,สอดคล้องกับการพัฒนานี้ของเธของ exports และส่วนตัวณูปโภค 

<แข็งแกร่ง>ส่วนตัวการลงทุนงจ้าที่ไม่รีบเร่ง

<แข็งแกร่ง>ส่วนตัวการลงทุน indicatorsงจ้าที่ไม่รีบเร่งเปรียบเทียบกับเดือนก่อนจากการพัฒนานี้ของเธของการลงทุนใน machinery และอุปกรณ์จากในประเทศ machinery ขายจำนวนของที่เพิ่งถูกจดทะเบียนขันและนำเข้าเอกสารหรือของเมืองหลวงสินค้า

ระหว่างนั้นการลงทุนในงานก่อสร้างจ้างงานสูงกว่าราคาจากงานก่อสร้างวัสดุการขาย. อย่างไรก็ตามส่วนตัวการลงทุน indicators ยังจ้าง substantially เนื่องจากอ่อนในประเทศและองเว็บเบราว์เซอร์ภายนอกสนองอุปสงค์สูง excess การผลิตความจุแล้วและเปราะบางธุรกิจความเชื่อมั่นแม้จะเป็นเล็กน้อยบ้าง

<แข็งแกร่ง>ค่าของสินค้าพวกนั้นำเข้าเอกสารหรือจ้างโดย 18.2 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วปรับปรุงจากเดือนก่อนในเรื่องผู้พันหมวดหมู่ของลูกค้ารวมถึงสินค้าที่,วัตถุดินและซีพึ่งและเมืองหลวงสินค้า นี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นผลลัพธ์ของน้อฐานผลเมื่อปีที่แล้วและการกู้คืนของภาพรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ. 

 <แข็งแกร่ง>ใช้เงินสาธารณะ,ไม่รวมตัวจรายการถ่ายโอนข้อมูล,ตัวขยายจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วทั้งสองจากปัจจุบันและเมืองหลวง expenditures. ปัจจุบัน expenditures ต้องเล็กน้อย expanded จากสั่งซื้ออยู่และสินค้าที่ช่วย เมืองหลวง expenditures สูงขยายจากส่วนใหญ่ก็ต้อง disbursement ของกลางของรัฐบาลสำหรับนถนนต้องดูแลรักษาเรือเนี่ย อย่างไรก็ตามรัฐยานเอนเตอรไพรสของเมืองหลวง expenditures จ้าง.

<แข็งแกร่ง>ต่างประเทศนักท่องเที่ยวหน่อย arrivalsล 100%

<แข็งแกร่ง>เบอร์ที่ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวหน่อย arrivals องดำเนินต่อต้องสัญญาสมบูรณ์ 100%ตองจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว มันไม่ใช่เรื่องของต่างประเทศนักท่องเที่ยวหน่อย arrivals สำหรับคนที่สามต่อกันเดือนเนื่องจากประเทศไทยคือไซย์ตรงไปเดินทางต่างๆ 

<แข็งแกร่ง>ภาพรวมทางเศรษฐกิจความมั่นคงยังความอ่อนแอ

àšà£à£à-à±à”àªà£àà”inflation ยังคงลบ,ถึงแม้ว่า edging จากพลังงานราคาเนื่องจากการเพิ่มอยู่ในประเทศเต็ petroleum ราคาของน่ะ แกนกลาง inflation นเล็กน้อยกว่าศูนสอดคล้องกับอ่อนแอในประเทศเป็นคนที่ต้องการ ท้องตลาดกลางยังความอ่อนแอที่มีส่วนในการสะท้อนโดยกลับไปทำต่อยังตเพิ่มในจำนวนของ jobless อ้างว่าอยู่ที่ทางสังคมระบบรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันบัญชีเป็นไม่ทำงานหนักเกินไป เมืองหลวงและการเงินบัญชีของโพส surplus จากทั้งสองคนที่มีคุณค่าตำแหน่งเป็นหนี้ต้องเน็ตไปขายในนี้ securities และการถอนการโอนเงินต่างประเทศไทยโดยนักลงทุนและความรับผิดชอตำแหน่งเป็นหนี้ต้งที่เกิดขึ้นใช่ไหซื้อยู่ในนี้ securities ต่างประเทศโดยผู้ลงทุนทั้งหลาย

     <แข็งแกร่ง>ภาพรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในที่สองหนึ่งส่วนสี่ของ 2020substantially จ้างเป็นผลลัพธ์ของแข็งแกร่ง implementation ของ COVID-19 การกักขังมันศาลเตี้ยอยู่สองประเทศไทยและต่างประเทศชั่วคราวฝืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ.

งเว็บเบราว์เซอร์ภายนอกต้องการจ้างนี้ทั้งในนักท่องเที่ยเซกเตอร์รับผลกระทบจากการเดินทางระหว่างประเทศ restriction นศาลเตี้ยและสินค้า exports รับผลกระทบจากอ่อนแรงลงแลกเปลี่ยนคู่หูเป็นคนที่ต้องการ ดังนั้นลึกซึ้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกส่งผลกระทบกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนตัว consumption และส่วนตัวการลงทุน indicators เช่นเดียวผลิตถ่าย อย่างไรก็ตามการใช้เวลาขยายแล้วก็ได้เล่นเป็นบทบาทสำคัญในสนับสนุนไทยเลย-เศรษฐกิจ ในความมั่นคงหน้า àšà£à£à-à±à”àªà£àà”inflation ถูกลบส่วนใหญ่จะออกจากปฏิเสธในพลังงานราคาขณะที่ลึ inflation นเล็กน้อยแน่นอนค่ะ ปัจจุบันบัญชีผู้ใช้โพสเล็กการขาดดุลงเปรียบเทียบกับขนาดใหญ่ surplus ในก่อนหน้าหนึ่งส่วนสี่,ระบุว่าเป็นฝีมือไปทิ้งในนักท่องเที่ยคเตอใบเสร็จควบคู่ไปกับการ seasonal remittance ของผลประโยชน์และองราวของสาวน้อยต่างประเทศธุรกิจปฏิบัติการในประเทศไทย เมืองหลวงและบัญชีการเงินลงทะเบียน surplus จากทรัพย์สินและความรับผิดชอตำแหน่งดี

ธนาคารของประเทศไทย
31 กรกฎาคม 2020

ตีพิมพ์ออกที่นั่ง,ส.ค.012020 09:11:54 +0000