Thailand News

‘หลวงตาบุญชื่น’ธุดงค์ถึงพะเยา ชาวบ้านนั่งรอกราบไหว้ตลอดเส้นทาง

‘หลวงตาบุญชื่น’ธุดงค์ถึงพะเยา ชาวบ้านนั่งรอกราบไหว้ตลอดเส้นทาง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564, 22.25 น.

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าของหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ อายุ 72 ปี ที่เดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าจากจังหวัดนครพนม เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และจะเดินธุดงค์กลับจังหวัดนครพนม โดยมีคณะลูกศิษย์ที่เดินตามมาด้วยกว่า 10 คนและมีประชาชนที่มีจิตศรัทธาในเขตพื้นที่ต่างๆในแต่ละจังหวัดที่มีความศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นต่างมารอกราบไหว้ถวายน้ำดื่มรวมถึงปูผ้าเป็นทางเดินเพื่อให้หลวงปู่ได้เหยียบให้เกิดความเป็นศิริมงคล

ทั้งนี้ หลวงตาบุญชื่น เดินทางถึงหมู่บ้าน 12 พัฒนาเขต อ.ปง จ.พะเยา โดยจะเดินธุดงค์มาพักจำวัดที่วัดดอนมูล (บ้านแฮะ) ม.5 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอปงประชาชนทางจากอำเภอสองแควและจากอำเภอปง เจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ภัยบรรเทาภัยเชียงคำ , มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)เชียงคำ , สมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศล หน่วยกู้ภัยภูซาง) จ.พะเยา ร่วมกันอำนวยการจราจรตลอดเส้นทาง และมีพระครูสุตชัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดดอนมูล (บ้านแฮะ) พร้อมพร้อมชาวบ้านรอให้กันต้อนรับและกราบไหว้ขอพรนอกจากนี้ ยังมีญาติโยมในเขตอำเภอปงและอำเภอเชียงคำที่ทราบข่าวการเดินธุดงค์ผ่านมาในเขตจังหวัดพะเยาต่างเดินทางมารอเพื่อกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันพรุ่งนี้( 12 มีนาคม ) ช่วงเช้าจะมีการตักบาตรภายในวัดดอนมูลบ้านแฮะก่อนที่หลวงตาบุญชื่นจะเดินธุดงค์ต่อตามจุดหมายต่อไป