Thailand News

‘ยูเอ็น’ชมศธ.เปิดรับฟังความเห็นนร. ‘ครูตั้น’ฟุ้งแก้ตรงจุดทำเด็กไปม็อบน้อย

‘ยูเอ็น’ชมศธ.เปิดรับฟังความเห็นนร. ‘ครูตั้น’ฟุ้งแก้ตรงจุดทำเด็กไปม็อบน้อย

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.44 น.

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลัง หารือร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และคณะผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ประจำประเทศไทย ว่าทางยูเอ็น มาแสดงความชื่นชม กรณีที่ ศธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางที่ไม่เห็นบ่อยๆในโลก รวมถึงสอบถามความคือหน้าว่าหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นแล้ว มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 

ซึ่งตนก็ได้อธิบายถึงแพลตฟอร์มที่ศธ.ดำเนินการ เช่น การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น โดยผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต้องมีความรู้สึกปลอดภัยในข้อมูลที่ให้  ซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็เป็นประโยชน์กับศธ.ในการขับเคลื่อนการศึกษา และพัฒนาการศึกษาและเกือบทุกเรื่องก็ตรงกับแนวทางปฏิรูปที่ศธ.วางแผนปฏิรูปไว้แล้ว เพราะฉะนั้น จึงคิดว่า น่าจะขับเคลื่อนได้เร็วในทุกๆด้าน โดยเรื่องหลัก ๆที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น เช่น เรื่องการพิจารณาตำแหน่งการโยกย้ายครู เพราะครูก็แสดงความคิดเห็นมาเช่นกัน เรื่องหลักสูตร การเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆใน อนาคตที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข  เช่น เรื่องหลักสูตร ส่วน การร่วมชุมนุมแสดงความคิดเห็นของนักเรียน เมื่อวันที่ 19 กันยายน ทางยูเอ็นก็ไม่กัวงลอะไร เพราะนักเรียนไม่ได้ออกมาจำนวนมากนัก แต่ไม่ว่านักเรียรจะอัดอั้นเรื่องอะไร ศธ.ก็เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นหมดและตอบโจทย์ ที่สำคัญแต่ละเรื่องมีแนวทางแก้ไข ซึ่งเท่าที่ดูข้อร้องเรียนต่างๆคิดว่าไม่มีเรื่องใดที่ศธ. ทำไม่ได้ เพียงแต่ต้องดูความเหมาะสมกับประเทศและเวลาที่จะทำ แต่หากเรื่องใดที่ทำแล้วสร้างความแตกแยกให้กับสังคมประเทศ ก็คงต้องหยุดไว้ก่อน แต่ก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่จำเป็นอย่างแท้จริง