Thailand News

ประเดิมรื้อรีสอร์ท‘ม่อนแจ่ม’ แฉผิดกม.นับร้อย เปลี่ยนมือ-ขายกิจการให้ต่างชาติ

ประเดิมรื้อรีสอร์ท‘ม่อนแจ่ม’ แฉผิดกม.นับร้อย เปลี่ยนมือ-ขายกิจการให้ต่างชาติ

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 09.59 น.

ประเดิมรื้อรีสอร์ท‘ม่อนแจ่ม’ แฉผิดกม.นับร้อย เปลี่ยนมือ-ขายกิจการให้ต่างชาติ

31 สิงหาคม 2563 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งของคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีทางกฎหมายกับกลุ่มนายทุนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายนายธเนศพล กล่าวว่า จากการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม กว่า 13,000 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดอยม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง ในตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ขณะนี้มีผู้ที่เข้าข่ายในการกระทำความผิด ด้วยการเข้ามาทำรีสอร์ท หรือประกอบธุรกิจในเชิงโรงแรม จำนวนทั้งสิ้น 113 ราย ซึ่งเป็นการนำที่ดินไปใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง  แบ่งเป็น กลุ่มที่ทำผิดวัตถุประสงค์เล็กน้อย 82 ราย และทำผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 30 ราย โดยในกลุ่ม 30 รายนี้ มีการกระทำผิดอย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนมือเจ้าของหรือมีการขายกิจการให้กับนายทุนต่างชาติ จึงจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายจนถึงที่สุด 

“หลังจากได้มีการแจ้งความดำเนินคดีมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ได้เปิดโอกาสให้เจ้าของสถานประกอบการได้ดำเนินการอุทธรณ์ โต้แย้ง และใช้สิทธิทางกฎหมายในการชี้แจงการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเองอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่อง ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 8 เดือน จนมาถึงวันนี้เป็นวันที่ครบกำหนดและสิ้นสุดการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้กฎหมายมาตรา 25 เพื่อเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยได้เริ่มต้นจากม่อนดอยลอยฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นรีสอร์ทแห่งแรกที่ถูกดำเนินการรื้อถอน หลังจากที่ได้มีพยายามเร่งจัดระเบียบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขณะที่อีก 29 รายที่เหลือ หลังจากนี้จะต้องถูกทำการรื้อถอนแบบนี้ต่อไปเช่นเดียวกัน ส่วนในกลุ่มที่ทำผิดวัตถุประสงค์เล็กน้อยอีก 82 รายนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้มีการปรับปรุงแก้ไขการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงต่อไป” นายธเนศพล กล่าว

นายธเนศพล ระบุว่า เพื่อให้การบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย/ทำกิน ในพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) เพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและร่วมกันแก้ไขปัญหา ไม่ให้มีผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบกับการดำเนินการดังกล่าว และเมื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ม่อนแจ่มประสบผลสำเร็จแล้ว ก็จะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาให้กับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอื่นๆทั่วประเทศได้