Thailand News

ชวนนิสิต-นักศึกษาประชันโมเดลธุรกิจ ‘ปลาช่อนทะเล’ สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ ร่วมเปิดโครงการ Sugi Business Case Challenge

ชวนนิสิต-นักศึกษาประชันโมเดลธุรกิจ ‘ปลาช่อนทะเล’ สัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ ร่วมเปิดโครงการ Sugi Business Case Challenge

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

“ประมงและอาหารทะเล” เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับเศรษฐกิจไทย ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกสินค้าสำคัญของไทยในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร พบว่า ช่วง 5 ปีล่าสุด มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เฉลี่ยอยู่ที่กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี สูงที่สุดในสินค้าหมวดเดียวกัน ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมสินค้าประเภทสัตว์ทะเลสดแช่แข็งอีกจำนวนหนึ่งในหมวดสินค้าเกษตรกรรม

“ปลาช่อนทะเล” หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “ซูกิ (Sugi)” เป็นปลากลางน้ำ พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งในทะเลเขตร้อน และเขตอบอุ่นทั่วโลกเจริญเติบโตได้เร็วมากภายใน 1 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 5-8 กิโลกรัม การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลประสบผลสำเร็จครั้งแรกในปี 2543 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ได้รวบรวมพันธุ์ปลาช่อนทะเลจากอ่าวพังงา มาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในกระชังขนาด 5x5x2 เมตร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต กระทั่งปลาสามารถวางไข่ตามธรรมชาติ ผ่านกระบวนการอนุบาล จนในที่สุดลูกพันธุ์ได้กลายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ซึ่งสามารถเลี้ยงได้ทั้งในกระชังและในบ่อดิน แพร่หลายจนถึงปัจจุบันปลาช่อนทะเล กลายเป็น “ความหวัง” ของเศรษฐกิจไทย เนื่องมาจากศักยภาพในการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ที่สามารถทำให้เกษตรกรมีกำไรได้ ประกอบกับคุณค่าทางสารอาหารและรสชาติอร่อย ขณะที่ความต้องการในตลาดโลกกำลังเติบโตขึ้นทุกปี แต่ด้วยการรับรู้ของผู้บริโภคในประเทศต่อปลาชนิดนี้ยังมีไม่สูง ทำให้การตลาดต่อผู้บริโภคเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้ปลาช่อนทะเลไทยมีโอกาสในการเติบโตด้านความต้องการซื้อ (Demand) ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการขาย (Supply) สูงขึ้นและสามารถเพิ่มศักยภาพในแง่การผลิตได้

นั่นทำให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “Sugi Business Case Challenge สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ (Sugi Model)” เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบทางการตลาดของปลาช่อนทะเล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของไทย

สำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการนั้น แบ่งเป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รับสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการ จากนั้นวันที่ 19 มกราคม 2564 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม โดยการสมัครและประกาศผลรอบคัดเลือกนี้จะดำเนินการผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Career Counseling Center – Thammasat Business School จากนั้นในวันที่ 23 มกราคม 2564 จะมีพิธีเปิดโครงการ ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และเริ่มกิจกรรม “Hackathon” หรือการระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และทำการแข่งขันจนกว่าจะได้ทีมที่ชนะเลิศในสิ้นเดือนมีนาคม 2564

โครงการนี้เปิดโอกาสการแข่งขันให้นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ ตลอดจนสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาการประมง หรือวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยในทีมจะต้องประกอบด้วย นักศึกษาจำนวน 3 – 5 คน ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย (สมาชิกสามารถประกอบไปด้วยนักศึกษาจากต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลัยได้) โดยกรอกใบสมัครผ่านการสแกน QR Code หรือ Link: shorturl.at/vBPU9 และสามารถส่งผลงานได้ที่ : sugihackathon@tbs.tu.ac.th

โดยรางวัลของทีมผู้ชนะเลิศ ได้แก่ เงินสดมูลค่า 30,000 บาท และได้รับสิทธิในการดูงานที่กระชังปลา จังหวัดภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดมูลค่า 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท และ 5 ทีมสุดท้ายยังจะได้รับประกาศนียบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมสิทธิเข้าฝึกงานกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Career Counseling Center – Thammasat Business School