Thailand News

ขีดเส้น’ร.ร.เอกชน’ส่งข้อมูลนักเรียน หากไม่ทำชวดเงินอุดหนุน-สั่งงดรับเด็กปี’64

ขีดเส้น’ร.ร.เอกชน’ส่งข้อมูลนักเรียน หากไม่ทำชวดเงินอุดหนุน-สั่งงดรับเด็กปี’64

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.11 น.

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชนแต่ละประเภท ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ โรงเรียนในระบบ มี 3,977 แห่ง โรงเรียนนอกระบบ จำนวน 10,023 แห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบพบโรงเรียนเอกชนจำนวนหนึ่งไม่ส่งรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญ เพราะ สช.จะนำมาจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียนเอกชน ที่ประชุมจึงมติให้ สช.ทำหนังสือแจ้งโรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูลให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 ตุลาคม นี้ หากโรงเรียนใดไม่จัดส่งข้อมูล สช.จะงดจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวและงดให้โรงเรียนรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564 นายอรรถพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม มอบหมายให้ สช.หามาตรการจัดการโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือว่าการกระทำนี้เป็นความผิดทางอาญา มีความผิดและมีโทษจำคุก สช.ต้องเร่งจัดการปัญหาเหล่านี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินกิจการโดยสุจริต ทั้งนี้ สช.ได้รายงานการเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จากการตรวจสอบพบโรงเรียนนอกระบบในกรุงเทพ และส่วนภูมิภาค รวม 10,023 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนนอกระบบดำเนินกิจการปกติ 7,602 แห่ง อยู่ระหว่างการเพิกถอนใบอนุญาต 2,421 แห่ง และเลิกกิจการแล้ว 55 แห่ง 

“สช.พบว่ามีโรงเรียนเอกชน จำนวน 129 แห่ง ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน แบ่งเป็น โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา 106 แห่ง โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ 4 แห่ง โรงเรียนเอกชนในบบประเภทอาชีวศึกษา 15 แห่ง และโรงเรียนนอกระบบ 4 แห่ง รวมเป็นเงินกว่า 35 ล้านบาท ซึ่งทำให้ครูในโรงเรียนเหล่านี้ไม่สามารถเบิกเงินและใช้สวัสดิการได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ เลขาธิการ กช. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ไปจัดการโรงเรียนดำเนินการภายใน 15 วัน หากโรงเรียนไม่ดำเนินการใดๆ สช.จะงดจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว และสั่งงดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2564” นายอรรถพล กล่าว

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ที่ประชุมอนุมัติให้ สช.จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน “หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ 2561” ในวันที่ 16-28 พฤศจิกายน ที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา กรุงเทพฯ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี โดยจัดอบรม 200 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องไปฝึกปฏิบัติการสอน ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ภาคเรียน เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้ สช.ขาดครูที่มีความเฉพาะด้านในการสอนเด็กพิการจำนวนมาก 

“ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี พบว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ให้ไว้ทุกข้อ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ สช.ตั้งไว้ให้ไปดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูล คาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องดังกล่าวภายในสัปดาห์หน้า” เลขาธิการ กช. กล่าว