Thailand News

กำลังสร้างอนานระยะการการเจริญเติบโตของในประเทศไทยลั Covid–อายุ 19

กำลังสร้างอนานระยะการการเจริญเติบโตของในประเทศไทยลั Covid-19

ที่รัฐบาลและบริษัทเรียนใหม่เป็นปกติและกำลังดำเนิน transformations อเมริกันห้องของ Commerce ในประเทศไทย(AMCHAM ประเทศไทยงั้น)เสนระยะยาวเครื่องมืเพื่อสนับสนุนนานมาระยะ,อาศัยอยู่ได้ทางเศรษฐกิจการการเจริญเติบโตของในประเทศไทย

<ยืดหมายเลข="มากกว่า-80173">

AMCHAM ท่านประธานเกร็ก Wong กล่าว:”คนไทยของรัฐบาลจะต้องชื่นชมการ์เร็ทสำหรับจัดการคนแบบปัจจุบันทันด่วนต้องการตอบสนอ COVID–อายุ 19. “สหรัฐอเมริกาองบริษัท’เป็นตัวแทนของ 50 ล้าน USD ของ cumulative การลงทุนในอาณาจักรและจ้าง 200,000 ไทยคนเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของไทยเลย-เศรษฐกิจ ของผิวขาวกระดาษชี้ตัเชิงกลยุทธ์ส่วนที่สำหรับสหรัฐอเมริกา-ไทยความสัมพันธ์ในด้านคู่หูกาและเสนอคำแนะนำของฉันแน่นอนดอต้องถูกจับโอกาสถูกสร้างโดยคำว่า”คนใหม่ธรรมดา”ต้องไปส่งนานระยะทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโต.”

ใน AMCHAM นผิวขาวกระดาษ”ดีกว่าก่อนที่จะ—กำลังสร้างอนานระยะการการเจริญเติบโตของในประเทศไทยลั Covid-19″,AMCHAM ได้พิสูจน์ถึงการสนับสนุนให้คนไทยของรัฐบาลเป็นวิสัยทัศน์ของฉันต้องการรายได้ประเทศโดย 2037 และแนะนำให้ความร่วมมืออยู่บกุญแจส่วนที่อย่างเช่นการค้าความสัมพันธ์พวกเราทำดีที่สุดห่วงโซ่,ดิจิตอลเศรษฐกิจเล็กๆและปานกลางเอ็นเตอร์ไพรซ์นักท่องเที่ย,healthcare,พลังงานและมีทักษะในกาเร่งความเร็วการลงทุนในแถบนี้

<คิดว่าห้อง="wp-บล็อค-pullquote"readability="2.5">

สหรัฐอเมริกาองบริษัท’เป็นตัวแทนของ 50 ล้าน USD ของ cumulative การลงทุนในอาณาจักรและจ้าง 200,000 ไทยคนเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของไทยเลย-เศรษฐกิจ

AMCHAM ท่านประธานเกร็ก Wong

โพส Covid-อายุ 19 นักลงทุนจะ keenly courted ในทางใต้ตะวันออกเอเชียเขตพื้นที่. กุญแจ mechanisms เพื่อตำแหน่งประเทศไทยเท่าที่เจ๋งที่สุจุดหมายสำหรับการลงทุนรวม regulatory predictability และความโปร่งแสงอย่างเช่นมีการแข่งขันสูงหน่อยภาษีนโยบายและกฏระเบียบ.

Covid-19 ได้ยังเปิดเผย vulnerabilities ของโกลบอลใส่โซ่ตรวนและนำขึ้นมาคมสนใจกับความต้องการที่จะแข็งแกร่งมากก dependable ป้อนถูกล่ามโซ่นี่เจ้าลงมาทำอะไรที่นี่

กระดาษดักจับข้อเสนอแนะกันเพื่อจะได้มีโอกาสสำหรับไทยของรัฐบาลเพื่อปรับปรุงข้ามเส้นขอบแลกเปลี่ให้เกิดประสิทธิภาพสำคัญต่อ reinstate ประเทศไทยคือตำแหน่งเป็นการผลิต powerhouse และกุญแจ ASEAN logistics ฮับ. Covid–อายุ 19 มันเพิ่มสูงขึ้นดิจิตอลการเปลี่ยแปลงครั้งข้ามประเทศไทย

AMCHAM เพิ่มพูนมันสนับสนุนและความเชี่ยวชาญด้านการไทยของรัฐบาลสำหรับสร้างปลอดภัยปลอดภัยและที่เป็นไปดิจิตอลแปสำคัญต่อเพิ่มประเทศ vibrant ดิจิตอลเศรษฐกิจและต้องดีในหน้าอนาคต

กระดาษเส้นต่อเนื่องขั้นตอนนโยบาย,emerging โกลบอลมาตรฐานและ reforms ในดิจิตอลเศรษฐกิจ,นอาชญากรรมไซเบอร์ความมั่นคงแล้วก็ e-commerce ว่าไทยของรัฐบาลได้พิจารณาสำหรับรัฐบาลเอนเตอร์ไพรส์และสังคมเพื่อลงทุนมากก intensively ในดิจิตอลการเปลี่ยแปลงครั้ง.

นังสือพิมพ์ด้วนชี้ตัวเร่งด่วนต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ของรัฐบาล-ถนโยบายและโปรแกรมสำหรับเล็กๆและปานกลางเอ็นเตอร์ไพรซ์ต้องการเข้าถึงเมืองหลวงเพื่อที่จะเติบโตขึ้น ปัจจุบัน pandemic มี impacted ประเทศไทยคือเดินทางและอสุขภาพนักท่องเที่ยอุตสาหกรรมเนื่องจากต่า imposed บไซย์ตรงไปเดินทางโดยชาวต่างชาติ.

ตีพิมพ์ออกตอนศ.,07 ส.ค.2020 14:29:00 +0000