Thailand News

‘กมธ.’สรุปแก้รธน.ลดอำนาจสว.ไม่ขัดปรับม.270-272โหวตนายกฯ

‘กมธ.’สรุปแก้รธน.ลดอำนาจสว.ไม่ขัดปรับม.270-272โหวตนายกฯ

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.23 น.

กมธ.ปิดจ๊อบข้อสรุปแก้รัฐธรรมนูญ! เผยท่าที ‘ส.ว.’ อ่อนลง ไม่ขัดแก้ ‘270-272’ ด้าน ‘ไพบูลย์’ ขู่ยื่นศาลรธน.หากยกร่างฯใหม่ 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนรับหลักการ เพื่อสรุปประเด็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน โดยภายหลังการประชุม นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ในฐานะเลขานุการกมธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้สรุปความเห็นต่อการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆของกมธ.แต่ละคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นในวันที่ 22 ต.ค.ที่กมธ.จะประชุมนัดสุดท้าย เพื่อสรุปความเห็นประเด็นต่างๆของกมธ.แต่ละคน และส่งข้อสรุปให้นายนิกร จำนง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคชาติ ไทยพัฒนา นำไปสรุปจัดทำเป็นรูปเล่ม เสนอต่อสมาชิกรัฐสภา นำไปพิจารณาจะลงมติรับหลักการหรือไม่ เมื่อมีการเปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญในเดือนพ.ย.นี้นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ในส่วนข้อสรุปการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 นั้น กมธ.เสียงแตกเป็น 2 ฝ่ายคือ กมธ.ที่เป็นส.ส.เห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อจัดตั้ง ส.ส.ร. มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ สามารถทำได้ โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่กมธ.ที่เป็นส.ว. และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ มองว่า การแก้ไขมาตรา 256 เพื่อจัดตั้งส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ไม่สามารถทำได้ ซึ่งนายไพบูลย์ ระบุว่า หากกมธ.นำรายงานการแก้รัฐธรรมนูญเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อใด จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 กระทำได้หรือไม่ และจะต้องทำประชามติสอบถามประชาชนก่อนรับหลักการหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว 

“ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานั้น ส.ว.ส่วนใหญ่มีท่าทีอ่อนลง ไม่ขัดข้องหากจะมีการแก้ไขในมาตรา 272 เรื่อง การให้อำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยยอมให้ตัดอำนาจดังกล่าวทิ้ง ถ้ามีความจำเป็น รวมถึงมาตรา 270 เรื่องอำนาจ ส.ว.ในการปฏิรูปประเทศนั้น ส.ว.หลายคนยอมรับว่า ปัญหาการปฏิรูปประเทศมีเยอะทุกเรื่อง จึงอยากให้ ส.ส. เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูประเทศประสบผลสำเร็จ ดูแล้วเสียง ส.ว.ไม่ขัดข้องในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา” เลขานุการ กมธ. กล่าว