ช็อก! บัวแก้วเผยคนไทยหนีวีซ่าทำงานที่เกาหลีเป็นแสน มีแค่ 2.5 หมื่นไปถูกกฎหมาย
วันที่ 23 ส.ค.น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์แรงงานไทยลักลอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ว่า สถิติจำนวนคนไทยลักลอบเข้าเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเพื่อไปทำงาน ขณะนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายหมื่นคน โดยแรงงานถูกกฎหมายภายใต้ระบบอนุญาตจ้างงาน (Employment Permit System -EPS) มีประมาณ 25,000 คน ขณะที่แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งคนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายประเภทอยู่เกินกำหนดวีซ่าประมาณ 1 แสนคนในประเทศเกาหลีใต้
ก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการเผยแพร่ภาพในสื่อออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงแรงงานไทยจำนวนมาก หลบหนีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในป่า ซึ่งมีการแชร์จำนวนมากนั้น ว่า อยู่ในระหว่างการตรวจสอบภาพดังกล่าวให้ชัดเจน โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์รวมถึงติดต่อคนไทยในเกาหลีใต้ที่สามารถให้ข้อมูลได้