10ที่น่าเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์มีแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เหมือนอย่างวันนี้ที่เราจะพาเพื่อน ๆ ไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดกาฬสินธุ์กัน ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างนั้นตามมาดูกันเลย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); 1. พระธาตุยาคู           ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย ส่วนฐานของตัวพระธาตุมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ประดับด้วยปูนปั้น เป็นสถาปัตยกรรมสมัยทวาราวดี ถัดขึ้นมาเป็นเจดีย์ทรงแปดเปลี่ยม เป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอด เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ นับเป็นองค์พระธาตุที่มีการผสานรูปแบบการก่องสร้างไว้ถึง...

24 แห่งน่าเที่ยว อุทยานแห่งชาติ จ.กาฬสินธ

จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื่นที่ป่าทั้งหมดประมาณ 1,150,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27 ของพื่นที่ในจังหวัด (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); อุทยานแห่งชาติภูพาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของป่าสงวน ฯ ป่าแก้งกะอาม และบางส่วนของป่าดงห้วยผา อยู่ในเขตอำเภอสมเด็จ และอำเภอห้วยผึ้ง มีพื้นที่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 57,500 ไร่ ประกาศเป็นอุทยาน ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2518 และปี พ.ศ. 2525 (สกลนคร-กาฬสินธุ์)

ประวัติจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์(ภาษาลาว:ກາລະສິນ) เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง (เมืองศรีสัตตนาคนหุตล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์ หรือนครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบัน)พร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง...

อาหารจประจำภาคอีสาน

ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมการกินหลากหลายที่สุดของประเทศไทย ดังตัวอย่างประเภทอาหารต่อไปนี้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมขึ้นชื่อที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกนิยมปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และนครราชสีมา ปลาแดก คืออาหารที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากกว่า 5,000 ปีโดยการนำปลาหรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น อึ่งอ่าง มาหมักกับเกลือและรำข้าวหรือข้าวคั่ว ใช้เป็นอาหารและเครื่องปรุงรส ปลาร้าหลน หรือหลนปาแดก...

ชื่อเดิมของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน

จังหวัดกาฬสินธุ์ (เดิมชื่อ บ้านแก่งสำโรง, เมืองฟ้าแดดสงยาง, เมืองทวาราวดีมิ่งหล้าฟ้าแดดสงยาง) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); จังหวัดขอนแก่น (เดิมชื่อ บ้านบึงบอน, ดอนพันชาติ, โนนทอง, ดอนบม, บ้านทุ่ม, เมืองเก่า, เมืองขามแก่น) (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

ประวัติภาคอีสาน

ภาคอีสาน (มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต ऐशान aiśāna แปลว่า "ตะวันออกเฉียงเหนือ") หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น้ำโขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและตะวันออกของภาค ทางทิศใต้มีเทือกเขาพนมดงรักกั้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทย และมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นทางตะวันตกแยกจากภาคกลาง (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ภาคอีสานยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับหนี่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยได้จัดว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือ ยอดภูลมโล ภูหลวง และภูกระดึง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดด้วยกัน เช่น แม่น้ำห้วยหลวง แม่น้ำชี ลำตะคอง แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำมูล แม่น้ำสงคราม (adsbygoogle = window.adsbygoogle...

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2562

ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30% ของพื้นที่ ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นๆ ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกมีปริมาณฝนลดลง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นๆสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 12:00 วันนี้ ถึง 12:00 วันพรุ่งนี้.ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก...

ทำนายตามช่วงอายุ19-57ปี เกิดวันใดวารสนาดี เป็นผู้มีบุญ

ทำนายตามช่วงอายุ19-57ปี เกิดวันใดวารสนาดี เป็นผู้มีบุญ เปิดโชคชะตาตามวันเกิดและตามอายุ ตั้งแต่อายุ 19 ปีจนถึง 57 ปี คนที่เกิดวันใดในช่วงนี้มีโอกาสได้ทำตามสิ่งที่ฝัน เป็นช่วงอายุ 3 ช่วง แต่ละช่วงนั้นมีความแตกต่างกันออกไป (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); เกิดวันอาทิตย์ เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพฤหัส จัดได้ว่ามีนิสัยที่โดดเด่น เป็นคนที่จริงจังจริงใจ เวลาจะพูดจะทำอะไรมักจะแสดงออกเรื่องความซื่อสัตย์เสมอ เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดี มักจะมีเซ็กส์ในเรื่องของการมองคนออก มีสัมผัสพิเศษบางอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตาม...

เมื่อใครคนหนึ่งตัดสินใจเดินออกไป ไม่ว่าใครจะปล่อยมือ คนที่เจ็บที่สุดคือ “ลูก”

เรื่องภายในครอบครัว เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ปัญหาในครอบครัวเป็นเรื่องที่เกิดได้ในทั่วไป แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่ทำความเข้าใจกัน ก็อาจจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ และสิ่งที่ตามมาก็คือการเลิกลากัน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); และไม่ว่าจะพ่อหรือแม่ ใครคนหนึ่งตัดสินใจเดินออกไปจากครอบครัว จะมีหนึ่งคนที่เจ็บที่สุดก็คือ คนที่เป็นลูก วันนี้เราจึงมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้อ่านกัน ...

ทำไมต้องกินโสมแพงๆ หมอยา แนะ โสมไทย ดีไม่แพ้กัน ราคามัดละไม่ถึง 10 บาท

เมื่อพูดถึงสมุนไพรสำหรับคนรักสุขภาพ คงไม่มีใครรู้จักโสม ไม่ว่าจะเป็น โสมเกาหลี โสมจีย โสมญี่ปุ่น ต่างก็มีราคาแพงลิบลิ่ว ค่านิยมของคนเราเลยคิดว่า อะไรที่แพงย่อมดีเสมอ แต่เปล่าเลย ของดีที่มีสรรพคุณ ไม่แพ้กันกลับลงทุนไม่ถึง 10 บาท ดีไม่ดี ปลูกไว้กินเองก็ได้ ไม่ต้องเสียเงินซักแดงเดียว (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ไม่ว่าโสมชนิดไหนมีคุณสมบัติพิเศษคือสารทั้งหลายในโสมทั้งสารดีและสารร้าย มันไม่สามารถถูกขับออกจากร่างกายได้ รับประทานแล้วจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกาย คือยาบางตัวรับประทานเข้าไป ขับถ่ายล้างออกไปได้ หรือบางทีกินหัวไชโป๊ว กินอะไรไปก็ล้างออกหมด